Okręg Wyborczy nr 1

Okręg Wyborczy nr 2

Okręg Wyborczy nr 3

Okręg Wyborczy nr 4

Okręg Wyborczy nr 5

Okręg Wyborczy nr 6

Okręg Wyborczy nr 7

Okręg Wyborczy nr 8

Okręg Wyborczy nr 9

Okręg Wyborczy nr 10

Okręg Wyborczy nr 11

Okręg Wyborczy nr 12

Okręg Wyborczy nr 13

Okręg Wyborczy nr 14

Aktualności


Nasz program Wyborczy:

Przekształcenie PWKC i Spółki „Eko – Pionki” tak, aby ich działalność służyła mieszkańcom, a nie komercyjnej działalności często sprzecznej z interesem społeczności miasta

Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju dzieci i młodzieży na bazie
istniejących placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych

Opracowanie w trybie pilnym programu pozyskiwania mieszkań socjalnych
i komunalnych dla mieszkańców Pionek

Przygotowanie programu modernizacji dróg miejskich, biorąc pod uwagę rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście Pionki

Podjęcie zdecydowanych prac przy rewitalizacji terenu byłego Pronitu na potrzeby mieszkańców, a także sprzyjającej pozyskiwaniu nowych inwestorów

Wprowadzenie programów zdrowotnych dla mieszkańców Pionek

Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Radomiu na rzecz pilnej modernizacji
lub przebudowy Szpitala Miejskiego w Pionkach

Utworzenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi schroniska dla zwierząt
 
Sprawdź szczegóły

Galeria Zdjęć:

Do rozpoczęcia Wyborów pozostało:

Skontaktuj się z nami:

KWW. Roberta Kowalczyka “Stawiamy na Pionki” ©

Wszelkie Prawa Zastrzeżone.