Likwidacja spółek miejskich, program budowy mieszkań socjalnych i komunalnych, wprowadzenie innowacji w szkołach oraz wprowadzenie programów zdrowotnych dla mieszkańców. Kandydat na burmistrza Robert Kowalczyk spotkał się z mieszkańcami Pionek.

Spotkanie odbyło się w sobotę 6 października  Miejskim Ośrodku Kultury. Na zaproszenie kandydata odpowiedziało kilkudziesięciu mieszkańców Pionek wśród, których znaleźli się przedstawiciele konkurencyjnego komitetu wyborczego. Ci jednak nie zadawali pytań.

Robert Kowalczyk kandydat na burmistrza Pionek rozpoczął spotkanie od przybliżenia swojej sylwetki i dotychczasowych osiągnięć zarówno jako wieloletni pracownik służby więziennej oraz pełniąc od dwóch kadencji funkcję wójta gminy Garbatki-Letnisko.  Podczas spotkania mieszkańcom Pionek zaprezentowali się również kandydaci na radnych z poszczególnych okręgów.

Wstyd dla samorządu

Najważniejszym punktem spotkania była prezentacja programu wyborczego. Kandydat na burmistrza dość szczegółowo przedstawił swoje zamierzenia i plany. Jednym z pilniejszych problemów jaki w pierwszej kolejności chce rozwiązać Robert Kowalczyk w Pionkach jest gospodarka mieszkaniowa. Kandydat zapowiedział przygotowanie w trybie pilnym programu budowy mieszkań socjalnych i komunalnych. Jako przykład podał urągające warunki w jakich muszą mieszkać mieszkańcy  w hoteli na Leśnej i Alejach Lipowych

Muszę Państwu powiedzieć, że to co widzieliśmy w tych hotelach, to jest zatrważające. Dlatego dla nas priorytetem na pewno będzie zdobywanie lokali po to, żeby wyciągać ludzi z takich miejsc jak hotele, ale jednocześnie pilna, naprawdę pilna potrzeba remontu tych hoteli. Konieczna! – mówił podczas spotkania Robert Kowalczyk – Na ostatniej radzie miasta Pionki mogliśmy się dowiedzieć, że przeznaczono 90 tys. zł na pomalowanie tych obiektów. Tak naprawdę te obiekty farby nie potrzebują. Te obiekty potrzebują zupełnie czegoś zupełnie innego. Myślę, że tam władze powinny się udać za potrzebą albo spróbować umyć ręce. Wtedy zobaczą jak ludzie nie powinni żyć i mieszkać – dodał Kowalczyk

Spółki nastawione na zysk

Kolejnym punktem programu, o którym dość szczegółowo opowiedział kandydat dotyczył  propozycji likwidacji spółek miejskich. Zdaniem Kowalczyka obecnie dwie spółki prawa handlowego PWKC oraz Eko Pionki nie są nastawione wyłącznie na pracę na rzecz mieszkańców a jedynie na zysk.

Czy spółka prawa handlowego jest zainteresowana zyskiem, czy jest zainteresowana pracą dla mieszkańców? – pytał Kowalczyk – Moim zdaniem nie jest zainteresowana pracą dla mieszkańców. Jest zainteresowana zyskiem, bo z zysku żyje. Dlatego my oficjalnie i prosto mówimy, że spółki zlikwidujemy. My powołamy zakład gospodarki komunalnej, tak jak jest to w innych miastach sąsiedzkich, w Kozienicach, Zwoleniu w Lipsku czy innych miejscowościach. Dlatego, że gospodarka komunalna powinna pracować dla mieszkańców i mieszkańcom służyć. To ona powinna zająć się śmieciami, koszeniem, sprzątaniem, odśnieżaniem i nie powinna na tym zarabiać. Dlatego proszę Państwa, dziwię się mocno, że jedna ze spółek buduje np. saunę na obiekcie sportowym. Czy to jest zadanie spółki? Moim zdaniem nie – dodał Kowalczyk

Kolejnym punktem, na którym skupił się kandydat, była edukacja i sposób funkcjonowania pionkowskiej oświaty. W tym przypadku kandydat zaproponował wprowadzenie do szkół innowacji, które będą przyciągały uczniów oraz rodziców do poszczególnych placówek zgodnie z zainteresowaniem i umiejętnościami. W trakcie prezentacji programu nie zabrakło również informacji o rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych w mieście. Kandydat przedstawił swój punkt widzenia w sprawie budowy cmentarza komunalnego oraz współpracy z organizacjami czy stowarzyszeniami.

Gromkie brawa

Zapewne miłym zaskoczeniem dla kandydata był w zasadzie brak większej ilości pytań. Jak stwierdzili przybyli na spotkanie mieszkańcy wszystkie sprawy, które ich interesowały zostały dogłębnie przedstawione i wyjaśnione. Robert Kowalczyk odniósł się tylko do kilku pytań, które dotyczyły budowy ścieżek rowerowych, pracowników PWKC i Eko Pionki, cmentarza oraz budowy osiedlowych siłowni dla osób  starszych. Pracownik Centrum Aktywności Lokalnej  pytał również  jak wygląda sprawa mediów w Pionkach, który podzielił  lokalne media na te opozycyjne i „pro rządowe”. – Jeśli zostanie pan tym burmistrzem czy okaże się, że nie będzie pan miał żadnej opozycji? Czy jest takie ryzyko? – pytał pracownik CAL. Robert Kowalczyk odpowiadają na pytanie powiedział, że dobrą relację z mediami  trzeba sobie układać i być partnerem.

Myślę, że z mediami, tak jak z ludźmi trzeba sobie relacje układać. Jeżeli je sobie dobrze ułożymy, jeżeli będziemy partnerem w rozmowie, nie będziemy stosowali dyktatu, nie będziemy stosowali wymuszeń, to media będą współpracować z nami – odpowiedział Kowalczyk, który otrzymał za swoją wypowiedź burze oklasków.