Kamila Kaczorowska

Urodziłam się 12.06.1979r. w Pionkach. Jestem szczęśliwą mężatką i mamą dwójki wspaniałych dzieci Nadii oraz Nikodema.

Uczęszczałam do Szkoły Podstawowej nr 4 (obecnego PSP nr 1) przy ulicy Słowackiego oraz Technikum Hotelarskiego w Pionkach.

Posiadam wykształcenie wyższe ekonomiczne – licencjat – w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

Pionki darzę szczególnym sentymentem. Jest to miasto bardzo bliskie mojemu sercu. Tu się urodziłam, dorastałam i mieszkam, dlatego postanowiłam wystartować w wyborach samorządowych jako kandydatka do Rady Miasta w Pionkach.

Po czterech latach stagnacji i ciągłego zadłużania miasta Pionki musimy wziąć sprawy w swoje ręce i wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju.

W Radzie chciałabym się zająć między innymi kwestią bezpieczeństwa na drogach miasta. Trzeba mądrze oznakować drogi, a poza tym zadbać o odpowiednią lokalizację progów zwalniających, które przyczyniają się do zmniejszenia prędkości przejeżdżających samochodów i większe bezpieczeństwo dla pieszych,                 a w szczególności dzieci i osób starszych. Kolejna sprawa to modernizacja dróg i chodników i należyte ich utrzymanie.

Bezpośrednio z bezpieczeństwem związana jest także sprawa oświetlenia ulicznego w poszczególnych dzielnicach. Bardzo duże zaniedbania widzę w w/w sprawach dla nas mieszkańców co powoduje duże trudności w naszym codziennym funkcjonowaniu.

Najistotniejsze jednak dla mnie są sprawy związane z okolicą mojego zamieszkania. Jako radna będę realizowała:

-Miejsca parkingowe

-Remont nawierzchni ulicy

-Wymiana oświetlenia

-Progi zwalniające

-Przejście dla pieszych na wysokości CAL Pionki

Pionki zasługują na rewitalizację nie tylko otoczenia zewnętrznego ale przede wszystkim wewnętrznego. Pionki mają potencjał i ludzi którzy chcą i potrafią to wykorzystać.