Michał GOLBERT

Urodziłem się w Pionkach. Od 2001 r jestem szczęśliwym mężem i tatą dwóch synów. Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach, następnie kontynuowałem naukę w Zespole Szkół Chemicznych. Po ukończeniu szkoły średniej uzyskałem tytuł magistra na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od 1997r prowadzę działalność gospodarczą. Całe życie jestem związany z Pionkami. Problemy i bolączki mieszkańców nigdy nie były mi obce, dlatego też czynnie angażowałem się w sprawy miasta pełniąc między innymi funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 5. Obecnie z zaangażowaniem wspieram harcerzy w naszym mieście oraz jestem członkiem Uczniowskiego Klubu Sportowego „UKS Daniel”

Nasze „Zapomniane” Osiedle Chemiczna

Moje cele, które chciałbym zrealizować w tym miejscu:

– Utworzenie Oddziału Banku z bankomatem

– Stworzenie dodatkowego oświetlenia w pobliżu parkingów na osiedlu przy ul.Bohaterów Studzianek, Augustowskiej, Adasia Guzala i ościennych

– Objęcie monitoringiem osiedla w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa dla mieszkańców

– Zorganizowanie placu zabaw dla dzieci na osiedlu Bohaterów Studzianek
oraz montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla wszystkich

– Stworzenie oznaczonych tras biegowych, nordic walking, jogging, w pobliżu  ul. Partyzantów       i Podgaje

– Współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową w celu wybudowania dodatkowych miejsc parkingowych

– Wykonanie progów zwalniających na terenie całego osiedla