Norbert SOKALSKI


Żonaty dwie córki. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Zamieszkały w Pionkach. Zawodowy strażak w stopniu oficerskim, zatrudniony na stanowisku dowódcy zastępu   w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Pionkach, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.

Moją pasją jest dla mnie rodzina. Cenię sobie chwile spędzane wspólnie z żoną i dziećmi na wycieczkach, które kształtują we mnie i moich najbliższych wrażliwość i jednocześnie dają możliwość poznawania historii, miejsc i zabytków, które mają niezwykłą przeszłość. Po ciężkim dniu odpoczynek i relaks odnajduję w wędkowaniu lub majsterkowaniu. Jestem osobą sumienną, pracowitą i zarazem upartą w dążeniu do obranego celu.

Moja praca wiąże się z nieustanną koniecznością kształcenia się, podejmowaniem decyzji istotnych i ważnych, ale przede wszystkim priorytetem jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, a w szczególności mieszkańcom naszego miasta.

Jako mieszkaniec Pionek widzę wiele problemów, wobec których konieczne jest pilne znalezienie rozwiązań. Między innymi wśród nich są trudności z zapleczem dla szpitala, wobec czego nasze miasto powinno podjąć współpracę ze Starostwem Powiatowym w Radomiu dla osiągnięcia jak najlepszego efektu. Szczególną uwagę trzeba poświęcić budowie i modernizacji infrastruktury drogowej, która powinna stać się wizytówką naszego miasta. Warto by było zainicjować coroczne wydarzenie kulturalne, ,,Dni Pionek” w którym mogła by uczestniczyć cała lokalna społeczność.

Jestem przekonany, że nie ma takiego problemu, którego nie można by było rozwiązać, lecz trzeba tylko bardzo chcieć. Pragnę zachęcić Państwa do wzięcia udziału w nadchodzących Wyborach Samorządowych i oddania głosów na moją osobę.