Dlaczego zdecydowałem się kandydować na Burmistrza miasta Pionki?

Szanowni Mieszkańcy miasta Pionki

Urodziłem się w 1963 r. w Pionkach, tu spędziłem swe dzieciństwo i młodość. Tutaj mieszkają moi rodzice. Moja droga życiowa, choć nieraz prowadziła przez odległe miasta i wioski zawsze wiodła przez Pionki. Miasto mojej młodości zawsze było i pozostanie mi bliskie. Mam tu wielu serdecznych przyjaciół, bliskich, znajomych i rodzinę, a problemy tego miasta i jego mieszkańców są mi dobrze znane.

Od 2004 r. pracuję w pobliżu swojego rodzinnego miasta. Początkowo, jako dyrektor Zakładu Karnego w Żytowicach. W tym czasie zarówno sama jednostka penitencjarna jak i jej filia          w Pionkach przeszły imponujące przemiany dzięki inwestycjom i zwiększeniu zatrudnienia. Następnie z własnej inicjatywy, przy namowach mieszkańców gminy Garbatka-Letnisko, zamieniłem służbę w aparacie państwowym na służbę w samorządzie terytorialnym zostając wybranym w 2010r. wójtem gminy Garbatka-Letnisko.

Przez dwie kadencje sprawując urząd wójta cieszyłem się zaufaniem i wsparciem miejscowej ludności. To dzięki zgodnej i konstruktywnej współpracy z miejscową Radą, organizacjami społecznymi i mieszkańcami kreśliliśmy i realizowaliśmy wspólne cele zarówno inwestycyjne jak i społeczne. Takie zarządzanie gminą spowodowało, że w wyborach w roku 2014 prawie 70% głosujących mieszkańców poparło moją ponowną kandydaturę, potwierdzając tym samym słuszność dokonanego wcześniej wyboru.

W swej działalności w samorządzie nigdy nie miałem zamiaru „urządzać” mieszkańcom ich gminy. Starałem się tylko razem z Radą Gminy uważnie wsłuchiwać w potrzeby mieszkańców i je realizować. To dzięki temu powstało przedszkole na ponad 100 dzieci, most na Zbyczynie, rewitalizujemy „Polankę”, przebudowaliśmy targowisko, zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków, zbudowaliśmy nowe drogi i ulice, rozbudowaliśmy sieć wodno-kanalizacyjną                w miejscowościach Molendy i Brzustów. Wybudowaliśmy boiska i korty. Na te i wiele innych przedsięwzięć pozyskaliśmy środki zewnętrzne z bardzo różnych źródeł. Jednak tego co naprawdę udało się zrobić nie widać na pierwszy rzut oka. To wyrwanie mieszkańców Garbatki-Letnisko z marazmu, zniechęcenia, niemocy i bezprzedmiotowych sporów jakie toczyły się w gminie przed 2010r.

10010006_5156

Odchodzę z Garbatki z własnej woli albowiem uznałem, że wypełniłem swoją misję i zrealizowałem obietnice jakie składałem przed objęciem urzędu jej mieszkańcom. Zostawiam gminę i jej mieszkańców nie bez żalu ale z nadzieją, że podobnie jak w 2010r. dzisiaj również dokonają dobrego i mądrego wyboru.

Ja zaś jako człowiek, który za cel swego życia obrał sobie ciągłe podejmowanie nowych wyzwań – postanowiłem zgłosić swą kandydaturę na burmistrza rodzinnego miasta.                     

Decyzja o kandydowaniu na tak zaszczytne stanowisko jak Burmistrz Miasta Pionki nie była ani prosta ani łatwa, a decydującym był głos moich wielu pionkowskich przyjaciół, którzy w tych wyborach zadeklarowali się mnie wspierać.

Znam dobrze najważniejsze problemy z jakimi boryka się miasto Pionki i jakie bolączki doskwierają jego mieszkańcom. Zadania, jakie stawiam przed sobą realizuję zawsze z poczuciem ogromnej odpowiedzialności i z troską o stworzenie lepszych i godniejszych warunków życia dla całej społeczności, dla której pracuję. Nie rzucam słów na wiatr nie podejmuję obietnic bez pokrycia. Swoją pracę traktuję jako służbę dlatego moim głównym zamierzeniem jest wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców Pionek i skuteczna realizacja ich marzeń i wizji. Jestem także głęboko przekonani, iż nastała już najwyższa pora na zaprzestanie sporów, kłótni czy wzajemnych pomówień. Ja pragnę dla Pionek czasu spokoju, zjednoczenia i zgodnej pracy dla dobra i rozwoju miasta! Po drodze będzie mi ze wszystkimi, którzy są podobnego zdania.

Szanowni Mieszkańcy miasta Pionki

W zbliżających się wyborach samorządowych na stanowisko Burmistrza Miasta Pionki będziecie mieli do wyboru kilku kandydatów. Ja chciałbym być dla Państwa alternatywą dla obecnej władzy czy partyjnych kandydatów ale co najważniejsze sprawdzonym gospodarzem sąsiedniej gminy. Idę do wyborów z drużyną, która wywodzi się z różnych pionkowskich środowisk. Moja drużyna za najważniejsze jednak uważa wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców i ich godne reprezentowanie w Radzie Miasta Pionki.

Wierzę w Państwa mądrość, wierzę, że ja i moja drużyna sprostamy wymaganiom mieszkańców Pionek i że wspólnie zrealizujemy zamierzenia, które spowodują, że Pionki staną się miastem,      w którym warto żyć i mieszkać, ale co równie ważne, z którego można być dumnym. Dlatego STAWIAMY NA PIONKI! Na ich lepsze lata!

Wybór należy do Państwa.

Z poważaniem Robert Kowalczyk