Daniel MAZUR46 lat, jestem żonaty, mam troje dzieci. Od 25 lat pracuję w policji, obecnie w Komisariacie Policji w Pionkach jako dyżurny. Startuję z okręgu nr 6, ponieważ tu się urodziłem, wychowałem i spędziłem większą część swojego życia, mieszkałem tam 20 lat. Obecnie mieszkam w sąsiednim okręgu na ulicy Kozienickiej.


Lubię nowe wyzwania, dlatego za namową mieszkańców tego osiedla i przyjaciół, którzy mnie wspierają, zdecydowałem się kandydować na radnego naszego miasta. Doskonale znam problemy, które nurtują mieszkańców Pionek. Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie,
będę dążył do osiągnięcia spokoju i stabilizacji w mieście Pionki. Według mnie burmistrz i radni są dla mieszkańców, a nie odwrotnie, dlatego jestem za wysłuchaniem, pomaganiem, rozwiązywaniem ich problemów i potrzeb.

Moimi Priorytetami są:

– działania zmierzające do ochrony przed zamknięciem szpitala i jego rozbudowa
– przywrócenie szkół podstawowych na poziomie przed powstaniem gimnazjum

– modernizacja dróg miejskich (m.in. skrzyżowania) z powodów problemów komunikacyjnych
– pomoc seniorom poprzez wprowadzenie programów zdrowotnych

– utworzenie nowego przytuliska dla zwierząt z prawdziwego zdarzenia

– zakończenie rozbudowy cmentarza, bez marnowania dodatkowych pieniędzy
– praworządność i bezpieczeństwo

W związku z powyższym proszę o Państwa poparcie,
wiem że nie zawiodę. CZAS NA ZMIANY

z poważaniem – Daniel Mazur