Paweł Abramowicz

Nazywam się Paweł Abramowicz. Mam 30 lat. Urodziłem się
i mieszkam w Pionkach. Od kilku lat zajmuję się działalnością handlowo-usługową. Kandyduję do Rady Miasta Pionki w wyborach samorządowych, które odbędą się 21.10.2018 r. – lokal wyborczy
ul. Parkowa 4 (Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach).

W radzie miasta zamierzam zabiegać o:

  1. Poprawę infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych w mieście (nowe chodniki, ulice, place zabaw etc.).

  2. Dodatkowe oświetlenie i doświetlenie przejść dla pieszych.

  3. Termomodernizacje obiektów oświatowych z pozyskaniem środków zewnętrznych.

  4. Usprawnienie pracy urzędu miasta: Urząd Przyjazny Mieszkańcom.

  5. Wspieranie działań zmierzających do poprawy warunków życia emerytów i rencistów: Miasto Przyjazne Emerytom.

  6. Organizowanie festynów rodzinnych dla mieszkańców.

  7. Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Pionkach.

W naszym okręgu wyborczym będę działał na rzecz modernizacji chodników oraz ulic, stworzenie miejsc parkingowych, poprawę bezpieczeństwa poprzez monitoring i efektywniejsze oświetlenie a także zainstalowanie nowych wiat śmietnikowych.

W tym celu zamierzam postawić na większą współpracę między Urzędem Miasta a Wspólnotami Mieszkaniowymi. Moim celem jest również doprowadzenie do budowy „Osiedlowego Parku Wypoczynkowego” (pomiędzy blokami ul. Parkowa 7 i 8) jak i również zagospodarowanie terenu przy blokach ul. Radomska 1A i 1B – siłownie zewnętrzne, place zabaw etc.

Będę wspierał mieszkańców swojego okręgu wyborczego i całego Osiedla oraz aktywnie uczestniczył w planowaniu rozwoju „Naszego Miasta”.

Zapraszam Państwa do lokalu wyborczego 21 października i proszę
o oddanie na mnie swojego głosu.

Z poważaniem,

Paweł Abramowicz

Moim kandydatem na Burmistrza Miasta Pionki jest Robert Kowalczyk.