Informacje dla Wyborców

Poniżej zamieszczone są podziały na stałe obwody głosowanie, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. W drugiej zakładce podano terminy wyborów, wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów.